ปลูกต้นพยุง พยูง พะยุง พะยูง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่ในในการปลูก 2 งานกว่า หรือประมาณ 250 ตารางวา (ขนาดแปลง กว้าง x ยาว = 42 เมตร x 24 เมตร)
ระยะห่างในการปลูก 2 x 2.5 เมตร
จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก 207 ต้น
ความสูงของต้นกล้าประมาณ 12 ซม.
     
ระบบน้ำ
บ่อบาดาล ห่างจากพื้นที่ปลูกไม้พยุง ประมาณ 50 เมตร ใช้สายยางใสพลาสติก ขนาด 1.5 นิ้ว เชื่อมต่อกับท่อ main ที่แปลงปลูกต้นพยุง
ท่อ main ใช้ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว
ท่อย่อยสำหรับจ่ายน้ำ ใช้ท่อ PE สีดำคาดส้ม ขนาด 16 มม.
ท่อ PE เจาะรูใส่ตัวฉีดสเปรย์ รัศมี 180 องศา และหันหัวฉีดสเปรย์เอียงเข้ากับพื้นดิน
ท่อ PE จ่ายน้ำได้ 9 แถว ระยะห่าง 2.50 เมตร
ท่อ PE เจาะรูจ่ายน้ำระยะห่าง 2 เมตร ได้ 20 แถว
 
 
 
  ปลูกต้นไม้พยุง ตอนที่ 1
   
  ปลูกต้นพยุง พยูง พะยุง พะยูง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ จ.กำแพงเพชร พื้นที่ในการปลูก ประมาณ 2 งานกว่า หรือ 250 ตารางวา ระยะห่างในการปลูก 2 x 2.5 เมตร ปลูกต้นพยุงได้ประมาณ 200 ต้น โดยติดตั้งระบบน้ำด้วย หัวฉีดสเปรย์
   
 
  ปลูกต้นไม้พยุง ตอนที่ 2 (อายุ 3 เดือน)
   
  วันที่ถ่ายทำ 13 กรกฎาคม 2557 ต้นพยุงอายุครบ 3 เดือน
อายุครบ 3 เดือน ขนาดความเจริญเติบโต ประมาณ 50 : 50 ของพื้นที่ โดยต้นที่มีความสูงไม่ค่อยดีจะสูงประมาณ 40 - 60 ซม. ส่วนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีจะสูงประมาณ 1 เมตร up แต่ก็มีประมาณ 10 กว่าต้นที่มีความสูงประมาณ 2 เมตร และต้นที่สูงที่สุดประมาณ 2.50 ซม.
   
 
  ปลูกต้นไม้พยุง ตอนที่ 3 (อายุ 4 เดือน)
   
  วันที่ถ่ายทำ 12 สิงหาคม 2557 ต้นพยุงอายุครบ 4 เดือน
อายุครบ 4 เดือน ขนาดความเจริญเติบโต-ไม่ค่อยเจริญ ประมาณ 60 : 40 ของพื้นที่ โดยต้นที่มีความสูงไม่ค่อยดีจะสูงประมาณ 60 - 80 ซม. ส่วนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีจะสูงประมาณ 1 เมตร up และต้นที่สูงที่สุดประมาณ 3.xx ซม.
   
 
  ปลูกต้นไม้พยุง ตอนที่ 4 (อายุ 5 เดือน)
   
  วันที่ถ่ายทำ 27 กันยายน 2557 ต้นพยุงอายุครบ 5 เดือน
อายุครบ 4 เดือน ขนาดความเจริญเติบโต-ไม่ค่อยเจริญ ประมาณ 60 : 40 ของพื้นที่ โดยต้นที่มีความสูงไม่ค่อยดีจะสูงประมาณ 60 - 80 ซม. ส่วนต้นที่เจริญเติบโตได้ดีจะสูงประมาณ 1 เมตร up และต้นที่สูงที่สุดประมาณ 4.xx ซม.
   
 
  ปลูกต้นไม้พยุง 1 ปี 6 เดือน
   
  วันที่ถ่ายรูป 25 ตุลาคม 2558 ต้นพยุงอายุครบ 1 ปี 6 เดือน
ตอนนี้เริ่มปลุ่อยๆ ครับ จาก 200 ต้น ตอนนี้คงจะเหลือไม่ถึง 150 ต้น มีตายไปบ้าง บ้างต้นก็ยังไม่ถึงเมตรครับ ต้นที่สูงสุดประมาณ 5-6 เมตร ยังจะต้องใช้ไม้ค้ำอยู่ครับ โดนลมแรงๆ ล้มครับ
   
 
 
 
 
     
 
บ้านเลขที่ 066 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหล่ม ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร
E-mail : nuttakan_y@hotmail.com : เบอร์โทรศัพท์ : 0819439398